Home Szerzői jogok

Szerzői jogok

Azzal, hogy a Robocorp Europe robocorp.eu weboldalrendszerének (robocorp.eu; qrtv.eu; shun.es; dzhan.es; shukar.eu;) oldalaira, elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált az oldalra, vagy nem fizetett elő az oldalakon egyetlen szolgáltatásra sem.

A Robocorp Europe weboldalain (továbbiakban “Weboldal”) található tartalom* – Farkas László, vagyis a Robocorp Europe és annak jogutódjainak (továbbiakban “Robocorp Europe”) szellemi tulajdona.

A Robocorp Europe fenntartja a jogot minden, a Weboldal bármely részének bármilyen metódussal, technológiával való másolásával és terjesztésével kapcsolatban. A Weboldal és az azokhoz tartozó oldalak tartalmát, megjelenési formáit a nemzetközi, európai és magyar törvények védik.

A Robocorp Europe előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) másolása, át és feldolgozása, valamint értékesítése. A Weboldal tartalmának bizonyos részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére, külső tárhelyére, egyéb adathordozójára mentheti vagy kinyomtathatja, de így sem jogosult a Weboldal részeinek egyéb felhasználására, másolására, terjesztésére, adatbázisba vételére, letölthetővé tételére saját szervereken, vagy kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Robocorp Europe weboldalai teljes egészében, az esetlegesen megjelenő reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból kivágni, az átvett vagy módosított részt pedig nyilvánosan bármely módon (pl. prezentáció, tévéműsor, rádióműsor, hírportál, egyéb) újraközzétenni, újrasugározni tilos. A Robocorp Europe előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal tartalmát részben vagy egészében rendszerint vagy alkalmanként másolni, nyilvánossághoz újraközvetíteni még változatlan formában is tilos.

A jogtalan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Robocorp Europe követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Weboldal híreit, tartalmait átvenni csak a Weboldalra való hivatkozással lehet, feltéve, hogy az átvételben a közzétevő nem módosítja az eredeti tartalmat és ott egyértelműen feltünteti a Robocorp Europe adott Weboldalának nevét, és a forrásra mutató weboldali linket is.

A Robocorp Europe domainjei:

  • A qrtv.eu (elnevezése “QRTV Europa”)
  • Robocorp.eu (elnevezése “Robocorp Europe”)
  • Robocorp.hu (elnevezése “Robocorp Europe”)
  • Dzhan.es (elnevezése Dzhan.es Online)
  • Shun.es (elnevezése “Radio Shun.es” és “Shun.es Ibiza Radio Gitana”)
  • Shukar.eu (elnevezése “Shukar Europe” és “Shukar Shop”)
  • ezek aldomainjei és aloldalai valamint a hozzájuk tartozó nevek szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalomban részesülnek.  Felhasználásuk – az említés, vagy rájuk történő hivatkozás kivételével – kizárólag a Robocorp Europe által lehetséges.

Hírügynökségek weboldalainkon használt hírei, fotói, videói, infógrafikái és egyéb tartalmai szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználásokat kivéve tilos azokat akár eredeti, akár módosított formában bármilyen egyéb médiumban közölni, sugározni, többszörözni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen, szerveren tárolni.

A Robocorp Europe törekszik az információk és hírek pontos, hiteles és független közlésére, de a tájékoztatásból fakadó károkért felelősséget nem vállal.

* értelemszerűen kivéve a nem beágyazott, vagy nem átvett írásos és egyéb tartalmak (ezeknél az eredeti szerző vagy jogtulajdonos az adott oldalon, forrásmegjelelölésben fel van tüntetve);